1000 names of Lord Shiva

81 Aparaay
82 Apsaroeganasaevitaay
83 Ardanaay
84 Arthaay
85 Arthakaraay
86 Aryamnae
87 Asamaamnaayaay
88 Asatae
89 Ashaninae
90 Ashvaay
91 Ashwatthaay
92 Asnaehanaay
93 AsuraendraanaamBandhanaay
94 Ateendriyaay
95 Atharvasheershaay
96 Atideeptaay
97 Atidhoomraay
98 Atraey
99 Atrayaa-Namaskatrae
100 Atulyaay

(Visited 1,806 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *