1000 names of Lord Shiva

881 Udagraay
882 Udbhidae
883 Ugraay
884 Ugratejaa
885 Umaadhavaay
886 Umaakaantaay
887 Umaapatayae
888 Umapatayae
889 Unmaadaay
890 UnmattvaeshPrcchannaay
891 Upadaeshakaraay
892 Upakaaraay
893 Upashaantaay
894 Urdhvashaayinae
895 Ushangavae
896 Ushneesheenae
897 Utsangaay
898 Vaachaspatyaay
899 Vaajasanaay
900 Vaamaay

(Visited 1,806 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *