1000 names of Lord Shiva

781 Siddhaarthaay
782 Siddhaarthakaarinae
783 Siddhabhootaarthaay
784 Siddhasaadhanaay
785 Siddhayoeginae
786 Sidhhayae
787 Simahashaardularoopaay
788 Simhadamshtraay
789 Simhagaay
790 Simhanaadaay
791 Simhavaahanaay
792 Skandaay
793 Snaehanaay
794 Somaay
795 Sookshmaatmanae
796 Sookshmaay
797 Sreematae
798 Sthaavarapatayae
799 Sthaṇave
800 Sthiraay

(Visited 1,806 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *