1000 names of Lord Shiva

661 Sahastrahastaay
662 Sahastramoordhnae
663 Sahastrapadae
664 Sakaamaarayae
665 Sakalaay
666 Sakhyaasamaapanaay
667 Samaamnaay
668 Samaramadanaay
669 Sambhagraay
670 Sampannaay
671 Samudraay
672 Samvatsaraay
673 Samvatsaraay
674 Samyataay
675 Samyogavardhanaay
676 Sanayugaapeedavaahanaaay
677 Sangrahaay
678 Sankalpaay
679 Sarpacheeranivaasaay
680 Sarvaaatmah

(Visited 1,806 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *