1000 names of Lord Shiva

641 Raudraroopaay
642 Ravayae
643 Rshaksahastramitaekshanaay
644 Rudraay
645 Saadhyrashayam
646 Saamaasyaay
647 Saankhyaprasaadaay
648 Saaragreevaay
649 Saarangaay
650 Sabhaayanaay
651 Sadasatae
652 Saenaakalpaay
653 Saenaapatayae
654 Safalodayaay
655 Saganaay
656 Sahaay
657 Sahaay
658 Sahastraakshyaay
659 Sahastrabaahavae
660 Sahastradaay

(Visited 1,806 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *