1000 names of Lord Shiva

361 Koolahaarinae
362 Koolakartae
363 Kratavae
364 Kriyaavasthaay
365 Krushnaay
366 Krushnapingalaay
367 Krushnavarnaay
368 Kshanaebhyoe
369 Kundinae
370 Kurookartrae
371 Kuroovaasinae
372 Laghavae
373 Lalaataakshaay
374 Lambanaay
375 Lambitoeshthaay
376 Lavaebhyoe
377 Layaay
378 Lingaadhyakshyaay
379 Lingaay
380 Loekapaalaay

(Visited 1,806 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *