1000 names of Lord Shiva

301 Hlaadanaay
302 Hutaashanaay
303 Hutaashanasahaay
304 Hutaay
305 Itihaasaay
306 Ityai
307 Jaahnaveedhrugae
308 Jagatae
309 Jagatkaalasthaanaay
310 Jalaeshayaay
311 Jalajadbhavaay
312 Jangamaay
313 Janyaay
314 Jataadharaay
315 Jati
316 Jatinae
317 Jeevanaay
318 Jitaendritaay
319 Jitakaamaay
320 Jvaalinae

(Visited 1,806 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *