1000 names of Lord Shiva

Spread the love

1 Aabhigamyaay
2 Aadaeshaay
3 Aadayae
4 Aadhyaay
5 Aadhyanirgamaay
6 Aadikaaraay
7 Aadityaay
8 Aadityavasavae
9 Aakaashanirveeroopaay
10 Aardracharmaambaraavrutaay
11 Aarohanaay
12 Aashaadaay
13 Aashramapoojitaay
14 Aashramasthaay
15 Aatmaniraaloekaay
16 Aatmasambhavaay
17 Aavaedaneeyaay
18 Aavartamaanavapushae
19 Aayudhinae
20 Aayushae

(Visited 1,214 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *